Obszar działania

Komornik Sądowy Witold Michalski jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego.

Licytacje komornicze

Licytacje z nieruchomości i ruchomości.

Komornik Sądowy Witold Michalski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
Witold Michalski
Kancelaria Komornicza Nr V w Wałbrzychu

ul. J.Słowackiego 5/5, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 12 10
email: walbrzych.michalski@komornik.pl
Santander Bank S.A.: 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416

Kancelaria komornicza

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski Kancelaria Komornicza Nr V w Wałbrzychu, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Pracownicy Kancelarii to doświadczony zespół. Nasza profesjonalna kadra koordynuje wszystkie czynności w powierzonych nam sprawach aby były podejmowane niezwłocznie.
Z zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem przyjmujemy każdą sprawę.

 

Godziny otwarcia Kancelarii

poniedziałek - czwartek: od 07:00 do 15:30
piątek: 07:00 - 13:00

Komornik przyjmuje interesantów
w czwartki a telefony nie są odbierane

Najbliższe licytacje komornicze

Spółdzielcze prawo do lokalu Boguszów-Gorce, ul.Staszica 16 B/1

Data: 23.06.2021 godz. 11:00
Cena wywołania: 128 700,00 zł

Kategoria: nieruchomości

Wnioski do pobrania

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się poprzez
złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego.


74 842 12 10 | walbrzych.michalski@komornik.pl

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
Witold Michalski
Kancelaria Komornicza Nr V w Wałbrzychu
ul. J.Słowackiego 5/5, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 12 10
email: walbrzych.michalski@komornik.pl
Santander Bank S.A.: 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416